Respect voor uw nalatenschap en reputatie

Door winstbejag maar vaker nog door nonchalance komt de opbrengst van een inboedel niet helemaal bij de erfgenaam terecht. Waardevolle spullen worden niet als zodanig herkend en in de container gekieperd.

Als de inboedel is nagelaten aan een goed doel is dat in dubbel opzicht slecht nieuws, want de buren die van deze respectloze afwikkeling getuige zijn krijgen een foute associatie met uw naam. Obelisk is een boedelbeheerder die het van zijn goede naam en niet van opkoop moet hebben.

Lees het hele artikel

Roerloze getuigen van het leven in de nalatenschap

Broadcast Magazine
“Je stapt iemands leven in maar leven is er niet meer.”

Download/bekijk hier het hele artikel.

Kijk of je erfgenaam bent

NRC Next, maart 2009

Vandaag staat er in nrc.next een stuk over erfenisafwikkelaar Oscar Balkenende van Obelisk Boedelbeheer. Hij haalt huizen leeg van overledenen in opdracht van erfenamen. Hij doorzoekt woningen grondig, bijzondere items gaan naar veilinghuizen. Wat overblijft naar goede doelen. Soms vindt hij geld, zoals die ene keer in een schoenendoos onder het bed (een paar miljoen gulden). Hij komt geregeld bijzondere items tegen. Dure schilderijen, zoals een Rembrandt. Maar ook zeldzame honkbalplaatjes. En antiek porselein.

Download/bekijk hier het hele artikel.

Het goede doel als executeur

(april/mei 2009)

Theo Schuyt liet het ons, in navolging van de John Hopkins Universiteit in Baltimore, al jaren geleden weten: de gouden eeuw van de filantropie komt er aan. De goede doelen zou een tsunami aan nalatenschappen te wachten staan.

Dat het allemaal wat minder snel gaat dan we dachten, verandert niets aan de waarschijnlijkheid dat de inkomsten uit erfenissen de komende decennia fors zullen stijgen. Met de gezamenlijke nalatenschapcampagne werkt een aantal goede doelen aan de promotie van de nalatenschap als inkomstenbron. Enkele gespecialiseerde dienstverleners helpen de fondsenwervende instellingen actief nalatenschappen te werven. Sinds medio jaren 90 richt Oscar Balkenende zich met zijn bedrijf Obelisk Boedelbeheer juist op de andere kant van het nalaten: het zo effectief en renderend mogelijk afhandelen van de nalatenschap.

Download/bekijk hier het hele artikel.

Obelisk: Boedelafwikkeling en het onderscheiden van kunst en kitsch

Notariaat Magazine nummer 10, oktober 2006

‘Bruggenbouwer tussen notaris en goede-doelenorganisaties’. Zo prijst Oscar Balkenende zijn onderneming Obelisk Boedelbeheer aan. En dat is geenszins saai werk, zo weten we nadat hij voor Notariaat Magazine uit de doeken heeft gedaan wat zijn bedrijf doet om dat waar te maken.
‘Als geen ander hebben de goede-doelenorganisaties behoefte aan transparantie bij de inboedelafwikkeling”, aldus Balkenende. “Waarin Obelisk Boedelbeheer zich echt onderscheidt, is het inzichtelijk maken van de bestandsdelen van inboedels. We maken voor de beneficiaire aanvaarding de
inboedelbeschrijving, een complete inventarislijst met opbrengstindicaties van de roerende goederen binnen een nalatenschap. Alles wordt fotografisch vastgelegd. Deze digitale registratie maken we via onze beveiligde website toegankelijk voor de notaris, executeur en erfgenamen. Een uniform systeem
met grotendeels digitaal verlopende, visuele communicatie, dat vermindert het aantal vragen aan de notaris aanzienlijk. Dit mes snijdt dus aan twee kanten: enerzijds wordt de notaris ontlast en anderzijds worden de goede-doelenorganisaties efficiënt voorzien van de relevante informatie.’

Download/bekijk hier het hele artikel.