Afwikkeling

Indien er sprake is van een beneficiaire aanvaarding bepaalt de wet (artikel 4:202 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat er volgens de in diezelfde wet voorgeschreven voorschriften gehandeld moet worden, vereffening van een nalatenschap. Bij de vereffening wordt bepaald wat tot de nalatenschap behoort, wie de schuldeisers zijn en hoe het beheer van de nalatenschap verloopt. De omvang en de samenstelling van de nalatenschap bepalen mede de wijze van afwikkeling.

De notaris/executeur zal beginnen met het verzamelen van de benodigde informatie en administratie om u als erfgenaam zo goed mogelijk van dienst te zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap. Er zal een verklaring van erfrecht moeten worden gemaakt, verzorging van de erfbelastingaangifte en hulp bij de verdeling.
Daarnaast zijn er ook heel veel praktische zaken die geregeld moeten worden zoals opzeggen van de huur of abonnementen maar ook het veiligstellen van belangrijke stukken als codicillen, geld, waardepapieren en waardevolle inboedelzaken.

Obelisk Inboedelbeheer is de expert daar waar het gaat om de voornoemde praktische zaken in de afwikkeling van een nalatenschap. Onze unieke en respectvolle werkwijze maakt ons de perfecte partner voor notarissen en executeurs-testamentair in de afwikkeling van de inboedel van de nalatenschap. Na een inventarisatie van de inboedel stellen we de waardevolle en persoonlijke goederen veilig en sorteren de overige zaken naar wens van de erfgenaam.