Werkwijze

hoe verder je achter het beschot komt, hoe beter we de erflater leren kennen

Achter iedere boedel of nalatenschap gaat een verhaal schuil. Dit vraagt per afwikkeling een unieke persoonlijk benadering. Deze persoonlijk benadering wordt met grote zorg op zakelijk wijze ingevuld. We zijn professioneel bezig om de laatste wil van de erflater ten uitvoer te brengen. Zoveel mensen, zoveel uiterste willen.

Nog voordat we de eerste stap over de drempel in de woning van de overledene zetten, zijn we al bezig met het controleren van de veiligheid van de woning als bewaarplaats voor de inboedel. Tegelijkertijd wordt aangevangen met de fotoregistratie. Middels deze fotoregistratie maken we een compleet overzicht van de inboedel en de woning.

Tijdens het maken van de registratie kunnen we  persoonlijke en/of  waardevolle zaken in de woning tegenkomen. Deze kostbare zaken worden op juiste wijze direct veiliggesteld.

De gemaakte foto’s worden vervolgens verwerkt in een digitaal dossier welke wordt gedeponeerd bij het Nationaal Registratie Instituut. Daarna wordt er een akte van constatering gemaakt. Beide documenten, de fotoregistratie en de akte van constatering, verzorgen een totaal beeld van de inboedel in de nalatenschap. Voor de executeur testamentair is dit de ideale manier om verantwoording af te leggen. Voor de nabestaanden kan het de laatste herinnering aan de erflater zijn, bijvoorbeeld als afscheid van de ouderlijke woning.

Hierna wordt een begroting gemaakt voor de daadwerkelijk afwikkeling van de boedel en desgewenst een taxatie en inboedelinventarisatie, ook wel inboedelbeschrijving.

Samen met de executeur zal overlegd worden hoe de inboedel verder af te wikkelen. In dit overleg hebben we allereerst een adviserende taak. Hierbij kunt u denken aan het creëren van een gecontroleerde omgeving, het beveiligen van de woning, taxatie van de inboedel en een daarbij behorend veilingadvies. Naast de adviserende taak kunnen we ook een actieve rol innemen en wel in de vorm van het regelen van een ontruiming, begeleiden van een verdeling of het verzorgen van de gang naar de veiling verzorgen. Kortom, schouder aan schouder willen we met u de erfenis in eer van de overledene afwikkelen.

Lees verder…