Aanvaarding

Op het moment dat u weet erfgenaam te zijn kunt u de erfenis verwerpen of aanvaarden. Deze aanvaarding kan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, ook wel beneficiaire aanvaarding genoemd.
Dat betekent dat u de nalatenschap alleen accepteert voor zover deze positief is. Door de aanvaarding blijft u wel erfgenaam maar kunt u voor de schulden van de nalatenschap niet verder worden aangesproken dan dat de baten in de nalatenschap zijn.

Voor beneficiaire aanvaarding dient u een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank in het arrondissementsgebied waar overledene het laatst woonde. In de praktijk gebeurt dit meestal door hiervoor een volmacht te ondertekenen bij de notaris.

Beneficiaire aanvaarding brengt een (uitgebreide) boedelbeschrijving met zich. Er moet een betrouwbare weergave van de gehele erfenis gemaakt worden en een taxatie van de waarde van zowel roerende als onroerende zaken in de boedel.

Obelisk Boedelbeheer is ervaringsdeskundige op het gebied van het gedetailleerd in kaart brengen van de inboedel en de woning. Ze zorgt in woord en beeld voor een gedegen beschrijving.

Lees verder…