Registratie

De spullen zijn roerloze getuigen van het leven dat er was, maar er niet meer is.”

Het beheer van de nalatenschappen ligt bij de executeur. Vaak is de executeur een notaris. Het is ook mogelijk dat het executeurschap bij u als particulier of erfgenaam of bij een goed doel ligt. In alle gevallen dient er volkomen duidelijkheid te zijn over aantal, conditie en waarde van de roerende en onroerende zaken in de erfenis. Omdat wij emotioneel niet betrokken zijn bij de nalatenschap is Obelisk Boedelbeheer de aangewezen deskundige en onafhankelijke partij om de registratie verzorgen.

Alle voorwerpen van waarde in de nalatenschap worden gefotografeerd en geïnventariseerd. De foto’s van de inboedel en de uit het proces voortvloeiende administraties worden bij het Nationaal Registratie Instituut (NRI) geregistreerd. Het NRI is een unieke en beveiligde website.

Uw persoonlijke digitale dossier is 7 dagen per week, 24 uur per dag inzichtelijk. Middels uw eigen inlogcode kun u als executeur of erfgenaam de totale inboedel ten alle tijden bekijken. Op deze wijze dragen wij bij aan een transparante manier van afwikkelen. Daarnaast blijkt het ook erg praktisch te zijn voor bijvoorbeeld erfgenamen die niet woonachtig zijn in Nederland. De executeur en de erfgenamen weten exact waar de boedel uit bestaat en waar het uiteindelijk een bestemming heeft gevonden. De registratie biedt u als executeur tevens een middel om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aangaande de boedel.