Werkwijze

Werkwijze

hoe verder je achter het beschot komt, hoe beter we de erflater leren kennen

Achter iedere boedel of nalatenschap gaat een verhaal schuil. Dit vraagt per afwikkeling een unieke persoonlijk benadering. Deze persoonlijk benadering wordt met grote zorg op zakelijk wijze ingevuld. We zijn professioneel bezig om de laatste wil van de erflater ten uitvoer te brengen. Zoveel mensen, zoveel uiterste willen.

Nog voordat we de eerste stap over de drempel in de woning van de overledene zetten, zijn we al bezig met het controleren van de veiligheid van de woning als bewaarplaats voor de inboedel. Tegelijkertijd wordt aangevangen met de fotoregistratie. Middels deze fotoregistratie maken we een compleet overzicht van de inboedel en de woning.

Tijdens het maken van de registratie kunnen we  persoonlijke en/of  waardevolle zaken in de woning tegenkomen. Deze kostbare zaken worden op juiste wijze direct veiliggesteld.

De gemaakte foto’s worden vervolgens verwerkt in een digitaal dossier welke wordt gedeponeerd bij het Nationaal Registratie Instituut. Daarna wordt er een akte van constatering gemaakt. Beide documenten, de fotoregistratie en de akte van constatering, verzorgen een totaal beeld van de inboedel in de nalatenschap. Voor de executeur testamentair is dit de ideale manier om verantwoording af te leggen. Voor de nabestaanden kan het de laatste herinnering aan de erflater zijn, bijvoorbeeld als afscheid van de ouderlijke woning.

Hierna wordt een begroting gemaakt voor de daadwerkelijk afwikkeling van de boedel en desgewenst een taxatie en inboedelinventarisatie, ook wel inboedelbeschrijving.

Samen met de executeur zal overlegd worden hoe de inboedel verder af te wikkelen. In dit overleg hebben we allereerst een adviserende taak. Hierbij kunt u denken aan het creëren van een gecontroleerde omgeving, het beveiligen van de woning, taxatie van de inboedel en een daarbij behorend veilingadvies. Naast de adviserende taak kunnen we ook een actieve rol innemen en wel in de vorm van het regelen van een ontruiming, begeleiden van een verdeling of het verzorgen van de gang naar de veiling verzorgen. Kortom, schouder aan schouder willen we met u de erfenis in eer van de overledene afwikkelen.

 

 

Registratie

De spullen zijn roerloze getuigen van het leven dat er was, maar er niet meer is.”

Het beheer van de nalatenschappen ligt bij de executeur. Vaak is de executeur een notaris. Het is ook mogelijk dat het executeurschap bij u als particulier of erfgenaam of bij een goed doel ligt.
In alle gevallen dient er volkomen duidelijkheid te zijn over aantal, conditie en waarde van de roerende en onroerende zaken in de erfenis.
Omdat wij emotioneel niet betrokken zijn bij de nalatenschap is Obelisk Boedelbeheer de aangewezen deskundige en onafhankelijke partij om de registratie verzorgen.

Alle voorwerpen van waarde in de nalatenschap worden gefotografeerd en geïnventariseerd. De foto’s van de inboedel en de uit het proces voortvloeiende administraties worden bij het Nationaal Registratie Instituut (NRI) geregistreerd. Het NRI is een unieke en beveiligde website.

Uw persoonlijke digitale dossier is 7 dagen per week, 24 uur per dag inzichtelijk. Middels uw eigen inlogcode kun u als executeur of erfgenaam de totale inboedel ten alle tijden bekijken. Op deze wijze dragen wij bij aan een transparante manier van afwikkelen. Daarnaast blijkt het ook erg praktisch te zijn voor bijvoorbeeld erfgenamen die niet woonachtig zijn in Nederland. De executeur en de erfgenamen weten exact waar de boedel uit bestaat en waar het uiteindelijk een bestemming heeft gevonden.

De registratie biedt u als executeur tevens een middel om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aangaande de boedel.

 

 

Taxatie

Zet me met een blinddoek voor de brievenbus en ik zeg u wat er in de woning aanwezig is!


Taxeren is het inschatten van de waarde van een object. Obelisk Inboedelbeheer werkt uitsluitend met ervaren en erkende taxateurs. Daarnaast is het belangrijk voor u te weten dat wij op uurbasis werken en geen provisie en bemiddelingskosten vragen.

Als geen ander weet Obelisk Inboedelbeheer welke objecten in de woning een speciale waarde vertegenwoordigen. Het kan gaan om een schilderij van een bekende meester, mooi zilverwerk, juwelen, antiek of een vleugel. Maar het kan ook gaan om het poëziealbum van oma, deze vertegenwoordigt een hoge emotionele waarde.

Voor al deze objecten hebben wij de juiste taxateur en indien gewenst een goede afzetmarkt.

Naast de zaken waar we eigenlijk allemaal aan denken om te worden ingebracht bij een veiling staan er in een woning ook nog vaak spullen als een bankstel of een wasmachine. Ook deze ‘niet-veiling’ goederen kunnen getaxeerd worden om vervolgens ook hier een goede afzetmarkt voor te vinden.

Dankzij onze jaren lange ervaring en opgedane kennis kan Obelisk Inboedelbeheer terugvallen op een wereldwijde afzetmarkt voor de verschillende goederen uit de inboedel en de juiste taxateurs inschakelen.