Afwikkeling

Bij de invoering van het nieuwe erfrecht in januari 2003 is er in de praktijk van de boedelafwikkeling veel veranderd. De notarissen en de executeurs-testamentair en u als erfgenaam hebben te maken met een andere wetgeving. Omtrent het nieuwe erfrecht zijn er betere procedurevoorschriften, andere termijnen en nieuwe normen welke gezamenlijk zorgen dat de boedels op een andere manier moeten worden afgewikkeld dan onder het erfrecht van voor 2003.

Onder het kopje aanvaarding heeft u kunnen lezen dat er verschillende manier zijn om als erfgenaam een nalatenschap te kunnen aanvaarden of verwerpen. Als het gaat om de afwikkeling van een boedel bij normale aanvaarding van erfgenamen dan ontbreekt een wettelijke regeling hoe gehandeld moet worden. Er is dan geen sprake van voorgeschreven afwikkeling.

Indien er sprake is van een beneficiaire aanvaarding bepaalt de wet (artikel 4:202 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat er volgens de in diezelfde wet voorgeschreven voorschriften gehandeld moet worden, verffening van een nalatenschap.  Bij de vereffening wordt bepaald wat tot de nalatenschap behoort, wie de schuldeisers zijn en hoe het beheer van de nalatenschap verloopt. De omvang en de samenstelling van de nalatenschap bepalen mede de wijze van afwikkeling.

De notaris zal beginnen met het verzamelen van de benodigde informatie en administratie om u als erfgenaam zo goed mogelijk van dienst te zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap. Er zal een verklaring van erfrecht moeten worden gemaakt, verzorging van de erfbelastingaangifte en hulp bij de verdeling.

Daarnaast zijn er ook heel veel praktische zaken die geregeld moeten worden zoals opzeggen van de huur of abonnementen maar ook het veiligstellen van belangrijke stukken als codicillen, geld, waardepapieren en waardevolle inboedelzaken.

Obelisk Inboedelbeheer is de expert daar waar het gaat om de voornoemde praktische zaken in de afwikkeling van een nalatenschap. Onze unieke en respectvolle werkwijze maakt ons de perfecte partner voor notarissen en executeurs-testamentair in de afwikkeling van de inboedel van de nalatenschap. Na een registratie van de inboedel stellen we de waardevolle en persoonlijke goederen veilig en sorteren de overige zaken naar wens van de erfgenaam.